Brak dostępu do kanalizacji miejskiej – co robić?

2089

Nie zawsze mamy możliwość odprowadzania ścieków domowych do kanalizacji miejskiej. W takiej sytuacji trzeba sobie radzić inaczej. Od lat popularne jest korzystanie ze zbiorników bezodpływowych. Coraz więcej ludzi decyduje się jednak na biologiczne oczyszczalnie ścieków bądź też drenaże rozsączające.

Szambo

Jeśli chodzi o zbiornik bezodpływowy, to jest to nic innego jak po prostu szambo. Jest to pojemnik, w którym gromadzone są nasze domowe ścieki. Niewątpliwie, jest to stosunkowo drogi sposób na pozbycie się ścieków, gdyż trzeba regularnie płacić za ich wywóz.

Niewątpliwą zaletą zbiornika bezodpływowego jest to, że można korzystać z niego w zasadzie na każdej, nawet niewielkiej działce. Jeśli chodzi bowiem o przepisy, odnośnie wymaganych odległości szamba czy to od budynku czy od studni, nie są one zbyt restrykcyjne.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Niewątpliwie, ten rodzaj oczyszczalni ścieków nie jest w naszym kraju jeszcze bardzo popularny. Tym nie mniej, można zauważyć, iż coraz więcej ludzi korzysta z biologicznych oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnie, które wykorzystują złoża biologiczne mają swoje zalety. Przede wszystkim, niezwykle istotne jest to, iż są one stosunkowo niewielkich rozmiarów. Ponadto, nawet znajdujące się niewiele metrów pod ziemią wody gruntowe nie są przeszkodą do instalacji biologicznych oczyszczalni ścieków.

Przewagą oczyszczalni biologicznych w stosunku do zbiorników bezodpływowych jest to, że ścieki w nich nie zalegają. Są one oczyszczane, a następnie odprowadzane, najczęściej do studni.

Drenaż rozsączający

Jeśli chodzi o tę metodę oczyszczania ścieków, to wydaje się, iż na ten moment jest ona zdecydowanie najpopularniejsza wśród Polaków. Prawdopodobnie jednak niedługo się to zmieni, ze względu na popularność biologicznych oczyszczalni ścieków.

Jeśli chodzi o drenaż, to ma on podobną przewagę nad szambem jak oczyszczalnie biologiczne. Nie magazynuje ścieków, lecz oczyszcza i odprowadza. Różnica jest taka, że w tym przypadku ścieki odprowadzane są do gruntu.

Tekst powstał we współpracy z Aquqclear

·