Czym jest i jak działa prawo spadkowe?

Czym jest i jak działa prawo spadkowe?

328

Przepisy odnoszące się do spadku i określające szczegółowe zasady jego przyznawania znajdują się kodeksie cywilnym. Wszelkie te przepisy tworzą tak zwane prawo spadkowe.

Komu przysługuje spadek?

W prawie spadkowym uregulowane jest między innymi to komu przysługuje spadek po zmarłym. W tym przypadku, sprawa jest bardzo prosta, jeśli dana osoba za życia spisała testament. Jeśli jednak nie został on spisany najczęściej spadek dziedziczy najbliższa rodzina.

Majątek i zobowiązania

Warto mieć na uwadze, że spadek to nie tylko majątek zmarłego, ale również jego zobowiązania. W gruncie rzeczy, niewiele jest zobowiązań, które wraz ze śmiercią całkowicie wygasają. Większość z nich wchodzi w skład spadku. To, które zobowiązania są odziedziczone po zmarłym, a które wygasają, określa właśnie prawo spadkowe.

Decyzja odnośnie przyjęcia spadku

Z racji tego, że spadek to często nie tylko majątek, ale również zobowiązania, nie zawsze spadkobierca chętnie go przyjmuje. Ponadto, są czasami również inne przyczyny, dla których dana osoba odmawia przyjęcia spadku po zmarłym. Niezależnie od tego, czy osoba zmarła spisała testament czy też nie, spadkobierca ma pół roku czasu na podjęcie decyzji odnośnie przyjęcia lub odmowy spadku. Czas ten liczony jest od chwili, gdy ewentualny spadkobierca oficjalnie zostanie poinformowany o należytym mu spadku.