Czym jest rewitalizacja zabytków?

672

Wraz z upływem czasu większość obiektów i miejsc traci swój pierwotny wygląd. Przy pomocy odpowiednich narzędzi można go im przywrócić i znaleźć dla konkretnych obszarów nowe zastosowania. Na tym polega rewitalizacja zabytków. Odgrywa ona kluczową rolę w rozwoju każdego miasta.

Czym jest rewitalizacja?

W tłumaczeniu dosłownym oznacza ona ożywienie. Nadaje pewnym rzeczom zupełnie nowe życie i tym sposobem zwiększa ich funkcjonalność. Pod tą nazwą kryje się szeroka gama różnorodnych działań, nad którymi czuwa zwykle administracja samorządowa panująca na konkretnym terytorium. Decyduje ona, jakie działania planistyczne czy urbanistyczne zostaną w ogóle podjęte.

Rewitalizacja przyjmuje wiele różnych form. Dość często stosuje się ją na obiektach, które poprzez rozwój świata utraciły całkowicie swoją wartość i nie mogą być już wykorzystywane. Nadaje się im nowy charakter i ożywia w taki sposób, aby pełniły one zupełnie inne funkcje.

Jakie obiekty podlegają rewitalizacji?

Dzięki rewitalizacji zabytków można odpowiednio zadbać o te miejsca, które dla całego społeczeństwa mają sporą wartość. Chodzi tutaj przede wszystkim o obiekty istniejące na świecie od przynajmniej kilku tysięcy lat. Upływ czasu doprowadza do ich zniszczenia czy degradacji. Takim efektom można zapobiegać, jednak gdy już do nich dojdzie, należy tak zająć się zabytkiem, aby przywrócić mu właściwy wygląd, jednocześnie go nie zmieniając.

Nowa ustawa, która weszła w życie w 2015 roku, pozwala także na przeprowadzanie rewitalizacji na obszarach zdegradowanych z powodu występowania pewnych zjawisk społecznych. Spore bezrobocie czy ubóstwo, a także brak zainteresowania samych mieszkańców prowadzi zwykle do sporych zniszczeń – budynków mieszkalnych, obiektów publicznych czy domów. Obecnie władze miast mają prawo je odświeżać.

Wartość rewitalizacji

Rewitalizacja zabytków jest kluczowa dla rozwoju całego świata. Gdyby obiekty nie były utrzymywane w odpowiednim stanie, szybko uległyby takim zniszczeniom, iż należałoby je całkowicie zburzyć.

Utrzymanie obiektów czy zabytków w dobrym stanie pozwala tworzyć historię całego świata. To dzięki nim można dowiedzieć się, jak ludzie żyli i funkcjonowali w dawnych czasach.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z PPKZ S.A.

·