Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

137

Jeśli dom nie jest podłączony do głównego drenażu, bądź też do usuwania ścieków bytowych używane jest szambo, woda gruntowa zlokalizowana w pobliżu budynku może zostać poważnie zanieczyszczona. Idealnym rozwiązaniem jest w takiej sytuacji instalacja ekologicznej przepompowni ścieków komunalnych. Działa ona jako niezależny system oczyszczania.

Zasada działania przepompowni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to nowoczesny system oczyszczania ścieków, który oczyszcza wszystkie rodzaje odpadów wytwarzanych w budynkach mieszkalnych. Obsługuje wszystkie formy ścieków bytowych, które zawierają szkodliwe zanieczyszczenia, dzięki czemu zmniejsza ryzyko narażenia zdrowia publicznego oraz środowiska.

Kompaktowa, niewielka przydomowa oczyszczalnia ścieków w odpowiedni sposób degraduje odbierane ścieki. Pozwala to na ich oczyszczenie, a ty umożliwia odprowadzenie do naturalnego cieku wodnego. Zasada działania oczyszczalni ścieków dla domu jest taka sama, jak w przypadku głównych oczyszczalni ścieków, jednak na stosunkowo mniejszą skalę.

Pierwszy i drugi etap oczyszczania

Na początkowym etapie oczyszczania w przydomowej przepompowni ścieków, cięższe ciała stałe mogą osiąść na dnie, podczas gdy lżejsze ciała stałe wypływają na powierzchnię. Etap ten obejmuje fizyczne procesy przesiewania, rozdrabniania, usuwania piasku oraz sedymentacji. Zawieszone ciała stałe, które przechodzą przez komory filtrujące, pozbawiane są osadników pierwotnych.

Drugi etap pracy przydomowej oczyszczalni obejmuje proces biologicznego oczyszczania, w celu rozbicia materii organicznej w ciekłej części ścieków. Wtórny osad otrzymywany podczas wtórnej sedymentacji jest połączony z pierwotnym osadem. Po oczyszczeniu wtórnym, usuwanych jest ok. 80-90 proc. odpadów organicznych oraz innych substancji stałych. Przydomowa oczyszczalnia ścieków najczęściej wykorzystuje filtr spustowy do biologicznego oczyszczania ścieków bytowych.

Trzeci etap oczyszczania

Trzeci etap oczyszczania obejmuje odpowiednie przygotowanie ścieków przed ostatecznym odprowadzeniem do środowiska. Proces ten uwzględnia także filtrację, w celu usunięcia pozostałości zawieszonych w wodzie.

Na tym etapie, przydomowa przepompownia ścieków usuwa określone składniki organiczne ze ścieków z gospodarstw domowych, aby nadawały się do ponownego użycia. Standardowo obejmuje proces dezynfekcji za pomocą światła UV, chlorowania lub ozonowania w celu usunięcia poszczególnych bakterii i wirusów. Wszystkie te procesy usuwają również substancje stałe ze ścieków bytowych, np. w postaci szlamu.

·