Napoje dla pracowników – komu się należą?

330

Nad dobrem pracowników czuwa szereg instytucji i praw zawartych chociażby w Kodeksie Pracy. Znając swoje prawa pracownik może wiele wynegocjować i naprawdę walczyć o swój lepszy los. Grunt to nie bać się rozmawiać z pracodawcą, nawet o jego obowiązkach wobec pracowników, takich jak chociażby dostarczanie im odpowiedniej ilości darmowych napojów.

Kiedy należą się darmowe napoje?

Pracodawca zobowiązany jest dostarczać napoje dla pracowników w ściśle określonych przypadkach wytyczonych przez Kodeks Pracy. Należy do nich zdecydowanie praca w mikroklimacie gorącym, zimnym, a także wykonywanie obowiązków służbowych na zewnątrz gdy temperatura przekracza 25 °C lub spada poniżej 10 °C. Osoby, które swoją pracę wykonują wewnątrz budynku mogą domagać się chociażby wody od pracodawcy w przypadku gdy temperatura zacznie przekraczać 28 °C. Osoby pracujące fizycznie, których wydatek energetyczny podczas wysiłku związanego z pracą przekracza 1500 kcal w przypadku mężczyzn i 1000 kcal w przypadku kobiet, również powinny otrzymać od pracodawcy należną ilość napojów.

Pracodawcy zobowiązani są do dostarczenia pracownikom napojów o właściwej temperaturze. Osoby, które pracują w klimacie zimnym powinni mieć dostęp do napojów gorących, co wymaga inwestycji w czajniki bezprzewodowe, czy specjalne termosy. Bardzo popularnym rozwiązaniem jest montaż specjalnych dystrybutorów do wody, choć pracodawcy mogą również dostarczać płynów w postaci soków, herbat, czy kaw, zgodnie z życzeniem pracowników.

Woda pitna to nie wszystko

Okazuje się, że w przepisach ściśle wytyczone jest ile wody przypada na jednego pracownika w ciągu zmiany roboczej, przy czym pod uwagę brana jest nie tylko woda pitna, ale także woda higieniczno-sanitarna, gospodarcza i przeciwpożarowa.

Szczególnie konkretne przepisy dotyczą wody sanitarnej, której ilość przypadająca na pracownika uzależniona jest od rodzaju wykonywanej przez niego pracy. Analogicznie, im bardziej brudzące zajęcia, wiążące się dodatkowo z chemikaliami i substancjami toksycznymi, tym większe zapotrzebowanie na wodę. Przykładowo, pracownicy mający kontakt z materiałem zakaźnym, czy toksycznym potrzebują aż 120 litrów wody do celów sanitarnych, podczas gdy na pracownika biurowego wystarczy zaledwie 30 litrów wody przeznaczonej do tych samych celów.

O czym wiedzieć trzeba

Każdy z pracodawców, który zobowiązany jest do dostarczania napojów dla swoich pracowników, musi dosłownie wypełnić swój obowiązek. Rekompensata pieniężna za brak napojów, lub chociażby dystrybutora do wody nie ma prawnego uzasadnienia i podlega karze grzywny dla pracodawcy z tytułu niewypełnienia obowiązku.

Warto wiedzieć i pamiętać, że osoby pracujące w upale, kiedy temperatury są bardzo wysokie, zwłaszcza w okresie letnim, tracą wraz z potem dużo elektrolitów. To może warunkować występowaniem licznych niedoborów przy podaży zwykłej wody źródlanej o małym stopniu mineralizacji. Dlatego też, pracodawcy powinni pamiętać, aby w tym okresie dostarczać napojów bogatych w tak łatwo tracone związki.

Artykuł powstał we współpracy z firmą https://yazamco.com.pl

· ·