Rodzaje pomp przemysłowych

907

Pompy przemysłowe służą przesyłowi cieczy poprzez wytworzenie odpowiedniego ciśnienia po stronie ssawnej i tłocznej urządzenia. Pompy wykorzystywane są w różnych gałęziach przemysłu, przez co ich skonstruowanie wymaga spełnienia specyficznych wymagań, charakterystycznych dla poszczególnych branż. Czym dokładnie są pompy przemysłowe i jakie są ich rodzaje?

Pompy przemysłowe

System działania pomp przemysłowych polega na sprężeniu cieczy w wirniku, tłoku lub membranie i przesłanie jej dalej. Ze względu na zróżnicowane potrzeby branż przemysłowych, pompy muszą charakteryzować się odpornością na wysokie ciśnienie, bardzo dobrymi właściwościami ssawnymi, przystosowaniem mechanizmu do trudnych warunków pracy, czy możliwością pracy w wysokiej temperaturze. Pompy stosuje się przede wszystkim do:
– dostarczania i dystrybucji wody saniarnej
– pompowania wody i osadów
– oczyszczania gazów
– oczyszczalnia i pompowania ścieków
– uzdatniania wody.

Więcej informacji na temat zastosowania znajdziesz na pompyprzemyslowe.co.pl

Rodzaje pomp

Główny podział pomp obejmuje pompy wirowe i wyporowe, które różnią się od siebie systemem pracy oraz budową.

Pompy wirowe

Pompy wirowe posiadają łopatkowy wirnik, podczas pracy którego moment pędu zwiększa się, tworząc efekt ssania w miejscu wlotu cieczy i efekt nadwyżki ciśnienia po stronie jej wylotu. Ten rodzaj pomp dzieli się z kolei na:
– pompy wirowe krętne
– pompy wirowe krążeniowe.
Pompy wirowe nie wymagają oddzielenia obszaru ssawnego od tłocznego, co stawia je w opozycji do pomp wyporowych. Pompy te charakteryzują się równomiernością parametrów pracy, wysoką wydajnością, trwałością oraz zdolnością samoregulacji, dzięki przystosowywaniu się do panujących warunków pracy.

Pompy wyporowe

Wytworzenie odpowiedniego ciśnienia w pompach wyporowych odbywa się poprzez zmianę objętości lub przesunięcie pompy, w której znajduje się ciecz. Ruch pompy odbywa się dzięki pracy tłoka, kół zębatych lub membrany, które wykonują ruch posuwisto-zwrotny lub wahadłowy. Ze względu na możliwość zwiększania się ciśnienia płynu w nieskończoność, jeśli nie jest on wytłaczany, jej mechanizm musi być zabezpieczany przed przeciążeniami, mogącymi trwale uszkodzić pompę. Ze względu na konstrukcję pompy wyporowe dzielimy na:
– pompy o ruchu postępowo-zwrotnym
– pompy o ruchu obrotowym
– pompy o ruchu wahadłowym
– pompy o specjalnej konstrukcji.
Pompy wyporowe posiadają wiele zalet. Przede wszystkim możliwość podnoszenia płynów jest znaczna, niezmienna wydajność, wysoka sprawność systemu mechanicznego oraz zdolność do samozasysania płynów. Wadą jest ograniczona wydajność pompy.

· · ·