Sprawdź, jak uzyskać zwrot kosztów instalacji paneli fotowoltaicznych w 6 lat montowanych na terenie Warszawy

300

Coraz więcej osób w naszym kraju wyraża duże zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Jeszcze do niedawna panowało przekonanie, że klimat w Polsce nie sprzyja instalacjom służącym do przetwarzania energii słonecznej, wodnej czy wiatrowej na energię elektryczną. Dzisiaj jednak możemy z całym przekonaniem stwierdzić, że alternatywne źródła energii z powodzeniem ograniczają koszty związane z zaopatrzeniem w prąd małych gospodarstw domowych. Władze lokalne i państwowe zachęcają swoich mieszkańców do montażu paneli fotowoltaicznych, które mają ograniczyć emisję do atmosfery szkodliwych substancji powstałych przy spalaniu paliw kopalnych.

  • „Mój prąd” – nowy projekt wspierający rozwój energii prosumenckiej

Program rządowy „Mój prąd” przewiduje zwrot części kosztów poniesionych przy mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Projekt działa od lipca 2019 roku i od tamtego czasu ilość wniosków spływających do Ministerstwa Klimatu wciąż rośnie. Program skierowany jest do wszystkich osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na potrzeby własnego gospodarstwa domowego posiadających umowę kompleksową z właściwym OSD (Operatorem Sieci Energetycznej). Panele fotowoltaiczne to przyszłość naszej gospodarki energetycznej, dlatego warto w nie inwestować.

  • „Mój prąd” – forma dofinansowania

Kwota bezzwrotnej dotacji w ramach rządowego projektu może wynosić maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych, przy czym nie może ona przekroczyć progu 5 tys. zł przypadających na jedną mikroinstalację. Budżet przeznaczony na finansowanie programu to 1 mld złotych do wykorzystania do końca 2025r, lub do wyczerpania środków.

  • Dotacja Warszawska a „Mój Prąd”

Rządowy projekt to nie jedyny sposób na otrzymanie dotacji z tytułu wsparcia energii prosumenckiej. Mieszkańcy stolicy mogą ubiegać się o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w kwocie wyższej niż przewiduje „Mój Prąd”. Władze lokalne oferują nawet 15 000zł dotacji przeznaczonych dla osób fizycznych, przedsiębiorców i osób prawnych. Istnieje jednak pewne ograniczenie: dofinansowanie nie może przekraczać kwoty 1500zł przypadającej na 1kW mocy systemu paneli solarnych. Co więcej, władze lokalne przewidują również do 80% rekompensaty za mikroinstalacje dla jednostek sektora finansowego będącymi gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wiele osób wykazuje się powściągliwością co do opłacalności montażu domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Po otrzymaniu dofinansowania od Miasta Warszawy, koszt montażu paneli solarnych staje się przystępny dla wielu osób fizycznych czy . Co więcej, średni czas zwrotu inwestycji w panele fotowoltaiczne do 10 kWp to zaledwie 6 lat. W porównaniu do średniego okresu użytkowania domu jednorodzinnego, jest to zaledwie niewielki ułamek, który może zaopatrzyć nas w darmowy prąd na wiele długich lat.

·