Systemy monitorujące- kamery

308

Żyjemy w epoce cyfryzacji i automatyzacji. W dobie internetu, telefonii komórkowej, dostęp  do informacji oraz ich przesłanie  z jednego krańca świata na drugi, to kwestia dosłownie paru sekund. Dynamicznie rozwijającą dziedziną jest automatyka i sprzęt techniczny, który towarzyszy nam na co  dzień.

Wśród różnych narzędzi służących zbieraniu informacji na szczególną uwagę zasługują kamery monitoringu

Urządzenia towarzyszące nam obecnie niemal na każdym kroku. Wydawałoby się , że o przydatność monitoringu wizyjnego, nikogo nie trzeba przekonywać. Przeważająca część przestrzeni publicznej ,zapełniają kamery obserwujące i rejestrujące wszelkie zmiany w naszym otoczeniu. Mniej lub bardziej widoczne, instalowane są między innymi na lotniskach, w restauracjach, w placówkach handlowych, w szpitalach, bankach, szkołach, na skwerach, na placach zabaw, w parkach, czy parkingach. Przykłady można by mnożyć. W zakładach pracy stały się bezpośrednim narzędziem kontroli pracowników. Monitorowane są ulice, często przejścia dla pieszych, oraz dworce.

Monitoring ma spełniać rolę w budowaniu poczucia bezpieczeństwa publicznego i prywatnego

Kamery wizyjne wkroczyły na osiedla i na prywatne parcele. Wspólnoty mieszkaniowe, domki jednorodzinne, mieszkania coraz częściej ochraniają systemy kamer. Rozwój techniki pozwala tak skonfigurować sprzęt, że właściciel w trakcie nieobecności może mieć w swoim telefonie podgląd obrazu z kamer w swoim mieszkaniu, a także sterować nimi.

Kamery wizyjne powoli przenikają w kolejną przestrzeń naszego życia. Bardzo popularne ostatnio stają się kamerki instalowane w samochodach, rejestrujące obraz drogi przed i za autem. W razie kolizji, kierowca może przedstawić rzeczywisty przebieg wydarzeń i uniknąć przekłamań z drugiej strony. W przypadku próby ucieczki z miejsca wypadku, obecność rejestrującej kamery pozwala ustalić i namierzyć takiego delikwenta.

Policja często wykorzystuje zapisy z kamer monitoringu w trakcie swoich śledztw

Oczywiście nie ma gwarancji, że obecność obiektywu kamery zniechęci ewentualnego sprawcę wykroczenia, czy przestępstwa, ale z pewnością ograniczy znacznie jego poczucie bezkarności.

Z drugiej strony permanentne śledzenie dla części osób jest krępujące, dokuczliwe i stresujące.

Często pojawiają się  opinię, że  kamery monitorujące, są tylko kolejnym narzędziem inwigilacji obywateli, że odbierają im prywatność i ingerują w intymność.

Trudno się nie zgodzić, że mogą służyć różnego rodzaju nadużyciom. Warto zapoznać się z przepisami prawa stanowiącymi o tym, kto i w jakich okolicznościach może mieć dostęp do zarejestrowanego monitoringiem materiału.

Temat obecności kamer wizyjnych na niemalże każdym skrawku naszej przestrzeni dzieli opinię publiczną na zdecydowanych przeciwników i zagorzałych zwolenników monitoringu.

Jednak nie upierając się, że jest rozwiązaniem idealnym, warto podkreślić korzyści, które płyną z zastosowania systemów monitoringu.

Opracowanie https://ivel.pl/

· · ·