Unieważnienie małżeństwa – jakie mogą być pytania?

1435

Proces unieważnienia małżeństwa kościelnego jest dość długi, bo może trwać nawet trzy lata. Zazwyczaj jednak, w sporej części przypadków i w zwykłym trybie jego koniec następuje po około roku do półtora. Na tej drodze pojawia się kilka następujących po sobie etapów. Przede wszystkim małżonkowie powinni określić przyczyny, dla których chcą doprowadzić do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Istotne są także odpowiedzi na pytania, które najpierw zadaje adwokat kościelny.

 

Spotkanie z adwokatem kościelnym

 

W pierwszym kroku osoby, którym zależy na unieważnieniu małżeństwa, udają się na spotkanie z adwokatem kościelnym. Konsultacje mają na celu zbadanie, jakie faktycznie relacje miały miejsce między małżonkami. Jest to niezbędne, aby znaleźć podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa, które zwykło się nazywać powszechnie „rozwodem kościelnym”. Przygotowanie przebiegu znajomości w porządku chronologicznym jest tu jednym z ważnych punktów. Powinno to obejmować zarówno czas zapoznania się i zaistnienia relacji partnerskiej między dwojgiem osób, jak i następnej decyzji o ślubie (np. w postaci oficjalnych zaręczyn), jego dacie, czasie zamieszkania razem i okresie, w którym pojawiły się małżeńskie problemy, itd. Poza tymi kwestiami para, która dąży do unieważnienia ślubu kościelnego, powinna odpowiedzieć także na kilka następujących pytań.

 

Unieważnienie ślubu kościelnego – jakie pytania?

 

Na spotkaniu z wybranym adwokatem kościelnym istotne będzie również ustalenie dodatkowych kwestii. Zaliczają się do nich odpowiedzi na pytania o to, jak narzeczeni planowali wspólne życie – w zakresie miejsca zamieszkania, sposobu utrzymywania się czy liczby dzieci – czy też, kto był decyzyjny w określonych sprawach. Mogą również paść pytania o sytuację w środowisku rodzin, z których wywodzi się każda z osób (szczególne znaczenie mogą mieć historie z alkoholizmem czy przemocą, występującymi chorobami fizycznymi lub psychicznymi, problemami z prawem, przebytymi traumami itp.). Takie rozmowy mogą być bardzo trudne dla obojga lub którejś ze stron, jednak odpowiednie przygotowanie do starania się o rozwód kościelny jest kluczowe. Należy także zebrać wszelkie dokumenty potwierdzające zaistniałe fakty, takie jak decyzje administracyjne lub wyroki sądu, opinie specjalistów, wyniki badań czy posiadane zdjęcia itp. Adwokat kościelny pomoże przygotować się w należyty sposób oraz wyjaśni szczegółowo całą procedurę zmierzającą do stwierdzenia nieważności małżeństwa, okazując wsparcie na kolejnych je

·

https://hanza.edu.pl/typowanie-meczy/ https://mtsolutions.com.pl http://m34.pl/komfort-podczas-jazdy-konnej-jakie-elementy-ubioru-wybrac/