Opłata OC po terminie – jakie konsekwencje czekają na zapominalskich?

116

Polisa OC jest jednym z najważniejszych dokumentów dotyczących kierowców i ich pojazdów – polisa OC jest niezbędna, aby legalnie poruszać się po polskich drogach. Kupno polisy może nastąpić zarówno w siedzibie ubezpieczyciela, jak i w sieci. Co się dzieje, kiedy zdarzy się nam opłata OC po terminie?

Opłata OC po terminie – czy musi oznaczać problemy?

Wykupienie polisy OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Brak polisy skutkuje wysokimi mandatami oraz koniecznością pokrycia szkód spowodowanych na drodze z własnej kieszeni. W momencie kupna polisy płacimy za nią z góry. W takiej sytuacji ubezpieczenie zaczyna działać od razu. Po roku ubezpieczenie odnawia się automatycznie i konieczne jest opłacenie kolejnej składki w terminie: najpóźniej w dniu upłynięcia daty ważności poprzedniej polisy. Opłata OC po terminie może wynikać tu z naszego roztargnienia. W teorii każdy dzień bez ważnego OC naraża nas na straty finansowe oraz kary. Jeśli szybko zorientujemy się o naszej winie koniecznie poinformujmy ubezpieczyciela. Zazwyczaj szybka wpłata załatwia sprawię, a polisa zaczyna chronić nasz pojazd. Problemem jest, kiedy to sam ubezpieczyciel zgłasza brak opłaty.

Opłata OC po terminie – czy grożą nam odsetki?

Jeśli to ubezpieczyciel zwróci nam uwagę, że zapomnieliśmy o wpłacie, musimy liczyć się z karnymi odsetkami. W skrajnych przypadkach ubezpieczyciel może wysłać po zaległą opłatę windykację. Warto jednak pamiętać, że nawet w takiej sytuacji ubezpieczenie jest ważne. Jeśli polisa nie jest opłacona ubezpieczyciel upomni się o zwrot kosztów, które poniósł w przypadku likwidacji danej szkody. Brak ciągłości w ubezpieczeniu OC może kosztować nas sporo – kary nałoży na nas Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

·

gallbladdersymptoms.org flyingmidshipmen.org adaptacjawnetrz.pl