Sprawne zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie

7121

cdn optima

Logistyka należy do nauk, które rozwijają się najprężniej na świecie. Sednem tej dziedziny jest proces sprawnego i efektywnego zarządzania przepływem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych oraz związanej z nimi informacji w łańcuchu dostaw.

Procesy logistyczne i grupowanie informacji

W obecnie rozwiniętej gospodarce, przepływy fizyczne są bardzo złożone, nadzorowanie tych procesów wymaga odpowiednich informacji i ich przetwarzania w celu decyzyjnego wspomagania osób zajmujących się nadzorowaniem tych procesów. Współczesne rozumienie procesów zachodzących w logistyce, to nic innego jak integracja strumieni realnych i informacyjnych. Jest to spojrzenie na proces gospodarczy pod kątem przepływu strumieni, płynności tych strumieni oraz kosztów jakie generują. Natomiast, procesy informacyjne odzwierciedlają przepływ stanu zasobów rzeczowych, a także są wykorzystywane w sterowaniu tymi procesami. Elementy procesów logistyki to systemy kodowania i identyfikacji surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, dokumentacja przepływu, kodowanie dokumentów, przetwarzanie i grupowanie informacji, środki techniczne i systemy informatyczne do emisji, analizy, gromadzenia i przetwarzania wszystkich danych dotyczących przebiegających procesów w przedsiębiorstwach.

Nowoczesne systemy zarządzania

Na sprawności w przepływie informacji wpływ mają wdrożone w przedsiębiorstwie programy logistyczne. Systemy informatyczne są niezbędne w każdym większym zakładzie, jednak nie każdy pasuje do konkretnej branży, na podstawie analizy funkcjonalności każda jednostka powinna wybrać dla siebie idealne rozwiązanie. Dla przykładu na rynku małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce tryumfy święci stworzony przez Comarch system CDN Optima, który popularnością cieszy się zwłaszcza wśród doradców podatkowych i biur rachunkowych.

Korzyści z informatycznych systemów zarządzania

Dzięki nowoczesnym systemom zarządzania można zredukować poziomy zapasów, usprawnić przepływy wewnątrz i zewnątrz magazynowe, oraz zmniejszyć czas realizacji zamówień. Do kierownictwa w czasie rzeczywistym napływają wszystkie informacje, które dotyczą całego łańcucha dostaw. Sprawnie wdrożony system oznacza minimalizację kosztów, sprawniejszą komunikację pomiędzy poszczególnymi szczeblami struktury organizacyjnej, a finalnie odnotowanie innych efektów usprawniających działalność firmy jako łańcucha logistycznego. Pociąga to za sobą także, lepszy wizerunek przedsiębiorstwa na rynku.