Sterowanie zaworami rozdzielającymi

1562

Zawory rozdzielające są dzisiaj powszechnie stosowanie niemal w każdej instalacji pneumatycznej – niezależnie czy mówimy o niewielkiej instalacji związanej z konkretnym urządzeniem użytku domowego czy też z przemysłem ciężkim. W jaki jednak sposób można sterować takimi zaworami?

Już na samym początku rozważań na temat zaworów rozdzielających trzeba wyraźnie wskazać na to, że na rynku dostępne są różnorodne zawory rozdzielające, a sposób sterowanie przepływem czynnika roboczego jest de facto rzeczą wtórną. Co prawda decydując się na konkretny rodzaj zaworu rozdzielającego jesteśmy w większości przypadków skazani na dane sterowanie, to coraz częściej producenci dają nam możliwość wyboru rodzaju sterowania, jak i adaptacji konkretnych modeli pod różnorodne sposoby sterowania.

Jakie mamy możliwości?

Sterowanie zaworami rozdzielającymi może odbywać się na kilka różnorodnych sposobów – począwszy od sterowania mechanicznego, aż po sterowanie elektromagnetyczne.
O ile w przypadku sterowania mechanicznego możemy mówić o ręcznym przestawieniu kierunku przepływu w danym zaworze rozdzielającym, tak w przypadku sterowania pneumatycznego odpowiada za to wzrost lub spadek ciśnienia w danym układzie, zaś w przypadku sterowania elektromagnetycznego impuls elektryczny bądź dalsze elektrozawory. Na rynku spotykane są również zawory rozdzielające oparte o mieszane sposoby sterowania, jednak są one stosowane przeważnie wyłącznie w instalacjach specjalistycznych, które uwzględniają różnorodność czynników zewnętrznych mających mieć wpływ na daną instalacje pneumatyczną.

Najlepszy sposób sterowania zaworami rozdzielającymi

Jaki jest jednak najlepszy sposób sterowania zaworami rozdzielającymi w układach pneumatycznych? Na tak postawione pytanie nie można w żaden sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi, gdyż za każdym razem należy patrzeć i oceniać w kontekście określonej instalacji pneumatycznej. Pomimo tego, że dany zawór rozdzielający może idealnie sprawdzić się w jednej instalacji pneumatycznej, to zmiana chociażby jednego parametru jej pracy może skutkować tym, że w nowych warunkach znacznie lepiej poradziłby sobie zawór rozdzielający sterowany w zupełnie inny sposób!

Podsumowując, przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze rodzaju sterowania zaworami rozdzielającymi w naszej instalacji pneumatycznej warto dokładnie przemyśleć temat i przeanalizować potrzeby naszej instalacji, aby nie generować również dodatkowych i niepotrzebnych kosztów.

Artykuł powstał we współpracy z OBREiUP