Substancje żrące i niebezpieczne – ochrona zdrowia

3087

Producent zbiorników

Każdego dnia nasz organizm styka się z potencjalnie niebezpiecznymi substancjami. Na szczęście posiadamy naturalny płaszcz ochronny, którym jest nasza skóra.

Co jednak w przypadku, kiedy w trakcie wykonywania pracy czy przypadkowo będziemy mieli bezpośrednio kontakt z substancjami silnie drażniącymi? W takich sytuacjach skóra jest całkowicie bezbronna. Najczęstszymi przypadkami takiego kontaktu są bolesne poparzenia, zaczerwienienie, występowanie nieestetycznych bąbli z płynem surowiczym w środku. Kiedy poparzenia są rozległe możliwe jest nawet utracenie części skóry i pojawienie się nieestetycznych blizn po leczeniu. Znacznie poważniejsze w konsekwencjach jest wdychanie czy też narażanie śluzówki oczu na działanie toksycznych oparów. Bezpośrednie spożycie produktów toksycznych grozi trwałym kalectwem lub śmiercią!

Bezpieczeństwo w zakładach pracy

Wiele zakładów pracy wykorzystuje substancje żrące i niebezpieczne w procesach produkcyjnych, lub też produkty te stanowią odpady. Zadaniem i obowiązkiem pracodawcy jest odpowiednie zabezpieczenie pracowników przed kontaktem z tymi substancjami. W tym celu wykorzystywane jest specjalistyczna odzież ochronna, która zabezpieczy skórę ciała. W przypadku oparów konieczne jest zapewnienie odpowiednich maseczek oraz ochrony dla oczu.

W przypadku dużych przedsiębiorstw konieczne jest zaopatrzenie zakładu w odpowiednie zbiorniki o podwyższonych parametrach technicznych, zdolnych do przechowywania substancji żrących. Producent zbiorników odpowiednich do przechowywania substancji toksycznych bierze na siebie obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia pojemników. Zazwyczaj są one tworzone z trwałych materiałów, dodatkowo zabezpieczanych farbami i lakierami.