Poprawa opłacalności produkcji

248

optymalizacja procesów produkcji 1/1

Konkurencja na rynku wymaga od przedsiębiorcy stałych działań zmierzających do zmian. Coraz trudniej jednak wprowadzać rozwiązania wpływające na poprawę wyniku ekonomicznego firmy. Koszty poniesione na modyfikacje nie odpowiadają zyskom z niej wynikającym.

Jak zbadać stan produkcji?

Na stan produkcji wpływ mają maszyny i pracownicy wykonujący swoje zawodowe obowiązki. W trakcie planowania procesów wytwórczych zakładano określoną wydajności w stosunku do określonych jednostek czasu. Tak wyliczono moc produkcyjną danej części zakładu produkcyjnego. W rzeczywistości najczęściej są rozbieżności pomiędzy faktyczną produkcją tą wyliczoną w założeniach. Świadomość takich błędów powoduje duże zainteresowanie, jakie ma optymalizacja procesów produkcyjnych. Przedsiębiorcy szukają w tych działaniach możliwości na zwiększenie przychodów firmy i poprawę efektywności linii produkcyjnej. Jest to podstawą do zmian jakie daje optymalizacja procesów produkcyjnych.

Proces optymalizacji.

Zmiany, które zachodzą w dziale produkcji, są już wynikiem określonego planu wynikającego ze wskazań oceny sytuacji. Odpowiedzialna optymalizacja procesu produkcji powinna być poprzedzona badaniami i analizą struktury firmy oraz przyjętymi normami zakładowymi. Takie wypracowane procedury często nie są elastyczne i dodatkowo podnoszą ilość sytuacji kryzysowych jakie wywołuje optymalizacja procesu produkcji. Dobrze jest zlecić taki audyt firmie zewnętrznej, aby mieć pewność o bezstronności badań. Po przeprowadzeniu badań powstaje raport stwierdzający jakie błędy zostały popełnione oraz podpowiedzi co należy zrobić, aby takich sytuacji uniknąć w przyszłości. Na takich informacjach dopiero można budować strategie zmian i ocenić jak wpłynie ona na firmę i relację pomiędzy konkretnymi jednostkami organizacyjnymi. Dobrze jest również prowadzić działania informacyjne ułatwiające unikanie oporu wśród pracowników na zmiany, które wskazuje optymalizacja procesów produkcji.

Wyniki działań naprawczych.

Co daje optymalizacja procesów produkcji, można przekonać się po wynikach, jakie osiągnie firma. Zwiększona zostanie efektywność samego procesu wytwarzania, ale również jakość samej pracy. Przez bardziej odpowiedzialne podejście do planowania przewidywać można jakie ilości materiałów będą potrzebne i jak szybko będą powstawały zapasy wyrobów gotowych. Zmniejsza to koszty magazynowania surowców do produkcji i pozwala na szybsze realizowanie zamówień od odbiorców.

· ·