Skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw

1777

Comarch ERP XL

Aby zarządzanie łańcuchem dostaw było skuteczne, wymagane są zmiany ze strony zarządzania poszczególnymi funkcjami dotyczących zintegrowania działań w kluczowych procesach w łańcuchu dostaw.

Integracja procesów

W przykładowym scenariuszu, dział zakupów składa zamówienia jak według powszechnie znanych wytycznych. Dział marketingu, w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów, komunikuje się z kilkoma dystrybutorami i sprzedawcami i próbuje określić sposoby zaspokojenia tego popytu. Informacje podzielone pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw mogą być w pełni wykorzystane tylko poprzez integrację tego procesu.

Integracja procesów biznesowych w łańcuchu dostaw wymaga wspólnej pracy pomiędzy nabywcami i dostawcami, wspólnego rozwoju produktów, wspólnych systemów i udostępniania informacji. Działając według zintegrowanego łańcucha dostaw, wymaga się ciągłego przepływu informacji. Jednak w wielu firmach, kierownictwo, nie może tego osiągnąć bez optymalizacji przepływów i bez wdrożenia podejścia procesowego.

Kluczowe procesy łańcucha dostaw to:

  • zarządzanie relacjami z klientami,
  • zarządzanie obsługą klienta,
  • styl zarządzania popytem,
  • realizacja zamówienia,
  • zarządzanie przepływem produkcji,
  • zarządzanie relacjami z dostawcami,
  • rozwój i komercjalizacja produktów,
  • zarządzanie zwrotami.

Wykorzystanie istniejących systemów

W analizowaniu ciągłego napływu informacji warto wykorzystać już istniejące w firmie rozwiązania, np. systemy klasy ERP takie jak Comarch ERP XL mogą zostać w pełni zintegrowane z Supply Chain Managament.